Gospodarka Odpadami Przemysłowymi

Decyzje

decyzja na wytwarzanie, odzysk i zbieranie odpadów – WOJEWODA WIELKOPOLSKI SR.II-9.6620-12/05

 
zmiana decyzji na wytwarzanie, odzysk i zbieranie odpadów – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSR.III.7660-19/08
 
zmiana decyzji na wytwarzanie, odzysk i zbieranie odpadów – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSR.III.7660-48/08
 
zmiana decyzji na wytwarzanie, odzysk i zbieranie odpadów – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSR.VI.7660-57/09
 
zmiana decyzji na wytwarzanie, odzysk i zbieranie odpadów – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSR-VI.7243.42.2012
 
decyzja na transport odpadów – STAROSTA POZNAŃSKI WS.VII.7648-2/08)