Gospodarka Odpadami Przemysłowymi

Katalog odpadów

Poniżej znajdą Państwo listę odpadów, które przetwarzamy w naszym zakładzie.
Poniższa klasyfikacja odpadów powstała na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku:

Nazwa odpadów
Kod odpadu
Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
04 02 14
Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
06 03 13
Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 14
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze
07 01 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 
07 01 04
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze 
07 02 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 
07 02 04
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze 
07 03 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 
07 03 04
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze
07 04 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 
07 04 04
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze
07 05 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 
07 05 04
Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 80
Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 81
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze
07 06 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 
07 06 04
Inne niewymienione odpady 
07 06 99
Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 01
Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze
07 07 03
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 
07 07 04
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne
08 01 11
Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 
08 01 12
Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne
08 01 13
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 14
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki 
08 01 15
Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 16
Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne
08 01 17
Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 18
Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne
08 01 19
Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 20
Zmywacz farb lub lakierów
08 01 21
Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 02
Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03
Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 07
Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 08
Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 12
Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 
08 03 13
Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 
08 03 14
Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 
08 03 15
Zużyte roztwory trawiące
08 03 16
Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 
08 04 09
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 
08 04 10
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki
08 04 13
Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 14
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne
08 04 15
Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 16
Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 01
Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 02
Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09 01 03
Wodne roztwory utrwalaczy 
09 01 04
Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających 
09 01 05
Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki
09 01 07
Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione
09 01 13
Przeterminowane odczynniki fotograficzne
09 01 80
Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 11
Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 12
Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 13
Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 14
Wodne ciecze myjące
12 03 01
Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 
14 06 02
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 
14 06 03
Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 
14 06 04
Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki 
14 06 05
Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne
16 01 14
Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 15
Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 
16 10 01
Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 02
Odczynniki fotograficzne
20 01 17
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 29
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 30