Gospodarka Odpadami Przemysłowymi

Odzysk

W celu opracowania najlepszej metody magazynowania, przetwarzania lub utylizacji odpady przemysłowe dzielone są na podgrupy. Zwyczajowo podział odpadów przygotowuje się na podstawie stopnia zagrożenia dla środowiska naturalnego. Odpady klasyfikujemy więc jako niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. W przeważającej ilości mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi.

Nasza firma zajmuje się głównie odpadami powstającymi w zakładach poligraficznych, drukarniach offsetowych, fleksograficznych, a także w firmach zajmujących się drukowaniem wszelkiego rodzaju opakowań, kartonów, folii i tworzyw oraz w dużych lakierniach. Do naszych zadań należy destylacja odpadów zawierających rozpuszczalniki organiczne. Odbieramy również odpady takie jak czyściwa, opakowania zabrudzone, gumy, wody popłuczne, odpady fotochemiczne, odpady poszlifierskie czy odpady podestylacyjne. Odpady niebezpieczne poddajemy procesowi odzysku przy użyciu zaawansowanych technologicznie urządzeń, które gwarantują, że cały proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.