Gospodarka Odpadami Przemysłowymi

Odzysk zabrudzonych rozpuszczalników

Oferujemy odbiór zużytych cieczy myjących, odtłuszczających,  zużytych rozpuszczalników o temperaturze wrzenia do 330 stopni C na bazie benzyn, szeroko pojętych alkoholi, nisko wrzących olei, ich mieszanin oraz półpłynnych i płynnych odpadów podestylacyjnych po procesach destylacji np. z przemysłu drukarskiego wykorzystującego technikę flexograficzną.

Świadczymy takie usługi jak: recykling odpadów, utylizacja odpadów, utylizacja rozpuszczalników, recykling rozpuszczalników
Naszym Klientom gwarantujemy odbiór, transport zgodny z konwencją ADR, odzysk lotnych składników odpadu oraz na życzenie - zwrot odzyskanych rozpuszczalników.

Wycena i ocena odpadu pod kątem przydatności do odzysku następuje po otrzymaniu do przerobu miarodajnej próby w ilości min. 100l. Wykonanie testów jest bezpłatne. Ze względu na bezpieczeństwo naszych pracowników oraz obowiązujące przepisy, wraz z odpadem prosimy o dostarczenie karty charakterystyki produktu, z którego powstał odpad.