Gospodarka Odpadami Przemysłowymi

Aktualności

Poszerzyliśmy zakres naszych usług o:
Prowadzenie ewidencji odpadów dla naszych klientów i firm których nie obsługujemy pod kątem utylizacji odpadów.
Wykonania opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów- w tym na pozwolenia zintegrowane- oraz związane z limitami emisji do atmosfery.

Przeprowadzamy audyty na potrzeby uzyskania świadectwa energetycznego budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych po szczegóły zapraszamy na www.doradztwo energetyczne.pl